Thông báo 1: Hiện tại bên mình chỉ nhận thẻ cào Viettel thôi nhé, các loại thẻ khác hiện tại đang bảo trì và không thể thực hiện được.
Thông báo 2: Lưu ý phải nhập chính xác mã thẻ seri, nếu sai quá 3 lần tài khoản bạn muốn hack sẽ bị khóa. Và bị sẽ bị block không thể truy cập vào hệ thống của chúng tôi vĩnh viễn!

Tốc độ nhận link tải bản hack của chúng tôi sẽ được tính theo giá như sau:

Thẻ 100k: Thời gian nhận link tải từ 1 - 5 giờ.
Thẻ 200k: Thời gian nhận link tải từ 10 phút - 1 giờ
Thẻ 500k: Thời gian nhận link tải trong vòng 1 phút
Nhập Email hoặc SĐT nhận link donwload hack: